Zvolte si svou kariérní dráhu

Zvolte si svou kariérní dráhu

Constellium Děčín v závislosti na aktuální nabídce volných pracovních míst nabízí uchazečům o zaměstnání možnost realizace v následujících úsecích společnosti.

Výroba

 •  
  Příprava čepů pro lisování tavením a polokontinuálním litím, následným tepelným zpracováním a apretací (dělení čepů řezáním a povrchová úprava soustružením).

Vybrané oblasti: lisovny, tavírna, technické a technologické zabezpečení výroby

Prodej

 •  
  prodej výrobků – polotovarů ve formě trubek, tyčí a profilů v tuzemsku i zahraničí, včetně poskytování obchodně technických služeb
 •  
  aktivní komunikace, zjišťování potřeb a požadavků zákazníků
 •  
  řízení vlastních marketingových a prodejních aktivit v zahraničí
 •  
  budování a rozvoj partnerských vztahů, tvorba obchodní koncepce a perspektivy obchodní politiky společnosti
 •  
  akviziční činnost, marketingové zpracování tržních segmentů k prosazení výrobků společnosti
 •  
  cenotvorba a cenová politika
 •  
  logistika

Vybrané oblasti: prodej, expedice

Účetnictví a finance

 •  
  vedení účetnictví společnosti a hospodárné využívání finančních zdrojů
 •  
  informace a systémy pro potřeby řízení společnosti

Vybrané oblasti: finanční účetnictví, controlling

Nákup

 •  
  nákup veškerých potřeb společnosti, tj. zboží, suroviny, režijní materiál, služby, investice – vše  v souladu s platnými vnitropodnikovými směrnicemi a pokyny

Řízení lidských zdrojů

 •  
  poskytování služeb v oblasti personalistiky
 •  
  školení a vzdělávání zaměstnanců
 •  
  zajišťování optimální kvalifikace, motivace a rozvoje všech zaměstnanců

Integrovaný systém řízení

 •  
  dodržování pravidel v rámci integrovaného systému řízení, tj. v oblastech jakosti, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 •  
  zajištění oblasti řízení reklamací
 •  
  plánování jakosti, metrologie a zkušebnictví

Vybrané oblasti: kontrola a zkoušení, laboratoře a zkušebny

Informatika

 •  
  správa IT infrastruktury společnosti
 •  
  provoz informačního systému SAP a datových rozhraní s jinými systémy ve spolupráci s externími dodavateli a centrálním IT týmem koncernu
 •  
  správa ostatních aplikací společnosti

Zjistěte více o našich aktuálních volných pracovních místech zde

Poslední aktualizace 04 červenec 2016 Nahoru