Ochrana životního prostředí, zdraví, bezpečnost práce a trvale udržitelný rozvoj

Ochrana životního prostředí, zdraví, bezpečnost práce a trvale udržitelný rozvoj

Ve firmě Constellium Děčín má ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost nejvyšší prioritu pro každého zaměstnance.

Bezpečnost na prvním místě

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců a ochrana životního prostředí jsou nedílnými součástmi našeho integrovaného systému řízení a hlavní prioritou pro každého zaměstnance Constellium po celém světě.

Jako součást sítě Constellium je Constellium Děčín certifikován dle nejnovějších standardů, procesů a požadavků ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, včetně OHSAS 18001, ISO 50001 a ISO 14001.

Politikou a cílem naší společnosti je dosáhnout nulového počtu úrazů a splňovat etické normy a pravidla našich firemních kodexů. Těchto cílů se snažíme dosahovat řadou způsobů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Jsme dlouhodobě certifikováni na dodržování nejnovějších systémů bezpečnostního managementu dle OHSAS 18001. Naše celková míra nehodovosti je mimořádně nízká, soustavně zaznamenáváme, analyzujeme a zdokonalujeme místa a procesy, které představují riziko pro bezpečnost práce a životní prostředí. Navíc se snažíme minimalizovat vystavování zaměstnanců hluku a počet pracovních míst s rizikem hluku se snižuje.

Oblast prevence ochrany zdraví

Constellium Děčín nabízí: 

 •  
  preventivní zdravotní prohlídky nad rámec povinných prohlídek,
 •  
  bezplatné očkování proti chřipce,
 •  
  zajištění teplé stravy u všech směn,
 •  
  zajištění teplých i studených nápojů na pracovišti.

Životní prostředí 

 •  
  dlouholetá certifikace systému environmentálního managementu dle ISO 14001 (od roku 2002)
 •  
  Zajišťujeme recyklaci nebezpečného odpadu
 •  
  Soustavně optimalizujeme využívání přírodních zdrojů, snižujeme produkci odpadů a spotřebu energií

Klíčová informace

Ve firmě Constellium Děčín má životní prostředí, zdraví a bezpečnost nejvyšší prioritu pro každého zaměstnance.

Poslední aktualizace 23 květen 2013 Nahoru