Kvalita

Kvalita

Dodržování mezinárodních standardů je jen jedním ze způsobů, kterými Constellium Děčín demonstruje svůj závazek k dodržování systémů kvality.

V souladu s očekávánou kvalitou

Quality

Constellium Děčín je držitelem certifikátu integrovaného systému řízení a splňuje tak požadavky nejnovějších platných mezinárodních standardů ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO 50001 a OHSAS 18001 v souladu s certifikačními požadavky společnosti TÜV NORD Czech s.r.o., členem skupiny TÜV NORD Group v Německu.

Základem dlouhodobé strategie v oblasti řízení kvality v naší společnosti je trvalé plnění požadavků našich zákazníků.  Abychom na ně byli schopni adekvátně reagovat v dlouhodobém horizontu, vynakládá naše společnost nemalé prostředky do inovativních řešení technologie výroby našich výrobků, technického vybavení, lidských zdrojů, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.

Constellium Děčín si je vědom odpovědnosti vůči svým partnerům, zaměstnancům a životnímu prostředí a proto vyhlašuje politiku integrovaného systému řízení, jejímž zásadním principem je docílit nulového počtu chyb, neshod, úrazů, nehod a havárií.

Politika jakosti

Každý z našich partnerů (včetně dodavatelů, distributorů a návštěvníků) je objektem politiky Constellium Group EHS FIRST, která vytyčuje klíčové principy průběžného zlepšování a preventivních akcí v této oblasti.

Na základě politiky jakosti je nutné dodržování určitých základních zásad: 

 •  
  udržovat a podporovat dobré jméno společnosti a její postavení na trhu
 •  
  zajišťovat nepřetržitě optimální náklady na výrobu
 •  
  modernizovat základní prostředky a inovovat technologie
 •  
  dodržovat  právní a organizační normy a požadavky
 •  
  zlepšovat  environmentální profil společnosti
 •  
  efektivně využívat přírodní zdroje
 •  
  trvalé zvyšovat úroveň znalostí a  povědomí všech partnerů v podnikání o zásadách ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví formou cíleného školení, vzájemné komunikace, vzděláváním a poskytováním informací
 •  
  trvale upozorňovat na nebezpečné chování a situace, na nebezpečí, rizika a skoroúrazy
 •  
  komunikovat s okolím společnosti a reagovat na jeho relevantní požadavky
 •  
  vytvářet motivující pracovní prostředí podporující snahu pracovat, chovat se ekologicky a bezpečně
 •  
  trvale zlepšovat procesy a postupy z hlediska kvality
 •  
  minimalizovat dopady výrobních činností na životní prostředí, na bezpečnost a ochranu zdraví, jak ve společnosti, tak v jeho okolí

Průběžné zaměstnanecké proškolování

Naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci jsou průběžně proškolováni na nejnovější procesy týkající se kvality. Navíc se používají nejpokrokovější technická zařízení pro monitorování a kontrolu kvalitativních parametrů našich produktů během výroby a v následných povýrobních fázích.

Všechna měřící a testovací zařízení podléhají pečlivé údržbě a jsou v pravidelných intervalech kontrolována a ověřována nezávislými servisními subjekty.

Klíčová informace

Jsme certifikováni na ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO 50001 a OHSAS 18001.

Poslední aktualizace 30 srpen 2011 Nahoru