Download
Send

Nástrojár / Die corrector

Manufacturing

40462

Slovakia, Nitra, Levice

Remote Position: 

No

March 25th, 2022

Internship: 

No

 • Správa, demontáž a opravy  nástrojov (lúh, meranie, korekcia, leštenie) – definícia priorít, obsluha nitridačnej pece
 • Spolupráca s technickými a výrobnými tímami s cieľom zlepšenia výkonnosti a životnosti nástrojov
 • Zodpovednosť za kvalitu a výsledky vlastnej práce
 • Zodpovednosť za poriadok na svojom pracovisku a v jeho okolí.
 • Zodpovednosť za správne triedenie a značenie odpadov.
 • Spolupráca s útvarom plánovania a riadenia výroby v oblasti predprípravy nástrojov
 • Príprava a rozdelenie nástrojov podľa dispečerského príkazu
 • Zodpovednosť za definovanie KPI referátu korekcie nástrojov (vrátane dummi block – hlavy razníka)
 • Podieľa sa na plynulom chode výroby (v nadväznosti na dostupnosť, pripravenosť a spôsobilosť nástrojov)
 • Zodpovednosť za implementáciu Lean nástrojov (5W, 5S, trasovanie, záznamy, vyhodnocovanie, workshopy a iné) v rámci referátu korekcie nástrojov
 • Spolupracuje pri projektoch a reklamáciách, spolurozhoduje o objednávke nového nástroja
 • Správa a zodpovednosť za automatický sklad nástrojov (KASTO) – zaskladnenie a vyskladnenie nástrojov
 • Zodpovednosť za dodržiavanie pracovných postupov, technologických predpisov, kontrolných plánov, výrobných príkazov a noriem pracoviska korekcie nástrojov
 • Dodržiavanie koncernových pravidiel: EHS, BOZP a zákonných požiadaviek na bezpečnosť a životné prostredie a dodržiavanie všetkých požiadaviek integrovaného systému riadenia.
 • Aktívne a zodpovedne pristupuje k rozširovaniu svojich osobných schopností v rámci plánu.

Okrem vyššie menovaných povinností je zamestnanec povinný  plniť ďalšie úlohy uložené priamym nadriadeným v rámci poslania odboru, v súlade s pracovným zameraním pracovného miesta.