Download
Send

Zilina, Slovakia

Constellium image

Žilina disponuje modernými technológiami na tvarovanie, obrábanie, zváranie a tepelné spracovanie hliníkových automobilových komponentov, ako aj najmodernejším laboratóriom kvality, ktoré zabezpečuje, aby výrobky spĺňali špecifikácie zákazníkov. Závod má 160 zamestnancov. 

Constellium image
Constellium image
Constellium image