Download
Send

Manipulant/Manipulator

Supply Chain

40922

Slovakia, Nitra, Levice

Remote Position: 

No

March 30th, 2022

Internship: 

No

 • vykladanie/nakladanie dodávok kovu/kovových odpadov
 • zásobovanie výrobných liniek kovom (stôl aj magazíne) v súlade s výrobným programom - full service
 • manipulácia aj výmena bední, kontajnerov a.i. zberných jednotiek (napr. BigBagov) na koncových uzloch výrobných zariadení
 • logistika zberných jednotiek vo výrobe, na dvore, definovaných skladoch
 • logistika obalového materiálu a dreveného materiálu na rozhraní dodávka-príjem tovarov -sklady
 • všeobecná manipulácia dodaných tovarov na rozhraní dodávka-príjem tovarov-sklady a reverzne
 • výdaj ND a pomocného materiálu zo skladov
 • evidencia materiálového toku a záznamy hmotnostných údajov
 • zodpovednosť za neprekročenie váhových limitov zberných jednotiek
 • komplexná motorizovaná manipulácia a logistika súvisiaca s podporou výroby P1 aj P2
 • zabezpečovanie kyvadlovej prepravy nástrojov k/od P2
 • dodržiavanie a správa FIFO,
 • Vizuálna kontrola bední so šrotom pred vysypaním na akýkoľvek cudzí predmet okrem hliníka.
 • Dodržiavanie koncernových pravidiel EHS a zákonných požiadaviek integrovaného systému riadenia
 • Okrem vyššie menovaných povinností je zamestnanec povinný plniť ďalšie úlohy uložené priamym nadriadeným vrámci poslania odboru, v súlade s pracovným zameraním pracovného miesta